Dodatkowa opcja kolorystyczna – farba fotoluminescencyjna