Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Less waste na co dzień


Od jakiegoś czasu coraz więcej słyszymy o idei zero waste oraz różnych sposobach, jak konsumować mniej. Czy zero waste w budownictwie jest w ogóle możliwe? Na co tak naprawdę możemy sobie pozwolić?

W budownictwie mamy dużo rozwiązań – technologicznych, projektowych bądź związanych z zarządzaniem. Jak istotny w ograniczaniu zasobów jest wybór odpowiedniego produktu?

Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną w społeczeństwie, wzrastają też wymagania konsumentów co do jakości i walorów użytkowych nabywanych produktów. Staramy się, aby nasze otoczenie było nie tylko ładne, ale także funkcjonalne. Wybieramy ekologiczne farby, tworzymy ciekawe instalacje, które np. wykorzystują resztki wody do nawadniania roślin. Nie dziwi nas to i wśród zapytań naszych odbiorców często pojawia się temat urządzeń nie tylko nowoczesnych i ekonomicznych, ale także mających realny wpływ na poprawę życia użytkowników i przyczyniających się do wdrażania ekologicznych działań w życie.

Zrównoważone budownictwo

W jaki sposób idea zrównoważonego budownictwa i certyfikatów wielokryterialnych pomaga w oszczędzaniu zasobów?

Idea ta sprawia, że budownictwo w Polsce się mocno zmienia i ewaluuje. Deweloperzy chcąc wyróżnić swoją ofertę na rynku wprowadzają szereg udogodnień w swoich obiektach, dzięki którym podnoszą ich standard i punktują w oczach coraz bardziej wymagających odbiorców. Dzięki temu powstają przemyślane i inteligentne budynki, przyjazne dla użytkowników oraz przyjazne dla środowiska. Przykładowo instalowanie wewnątrz budynków sieciowych dystrybutorów wody pozwala nie tylko spełnić obowiązek zapewniania wody pitnej pracownikom i gościom, podnieść jego walory użytkowe, ale także sprawia, że dzięki tego typu rozwiązaniom zmniejsza się ilość plastikowych odpadów dostających się środowiska.

Sposoby na minimalizację odpadów

Jakie znaczenie przy minimalizacji odpadów ma zarządzanie cyklem życia produktów?

W obecnych czasach mniej znaczy więcej, zatem tak popularne są akcje typu less plastic, czy odpowiedzialne zakupy. Ale aby móc te działania wprowadzać w życie, konieczne jest, aby na rynku pojawiały się ciekawe alternatywy dla dotychczasowych rozwiązań. Ekologiczne rozwiązania to takie, których żywot nie kończy się po jednorazowym użyciu, ale takie, które będą nam służyć wielokrotnie. To rozwiązania, których produkcja nie generuje ogromnych ilości toksyn, czy wymaga zużycia hektolitrów wody, a w efekcie końcowym nie podlegają one recyklingowi, bądź nie są biodegradowalne. Zatem te wszystkie aspekty związane  z cyklem życia produktów powinny być brane pod uwagę starając się stworzyć rozwiązania sprzyjające naszemu środowisku naturalnemu, takie, które na każdym etapie będą służyły naszej planecie.

W jaki sposób może odbywać się kreowanie świadomości i możliwości, jakie mamy do dyspozycji – edukacja w obszarze zero waste w budownictwie?

Budowanie świadomości często odbywa się poprzez wybieranie takich rozwiązań, które w sposób realny przyczyniają się do minimalizacji odpadów w środowisku. W ostatnich latach bardzo popularne stają się właśnie bezbutlowe dystrybutory wody, instalowane w obiektach, pozwalają zapewnić dostęp do wody pitnej wszystkim spragnionym, ale przede wszystkim pokazują innym, że są w ogóle takie urządzenia, że woda kranowa jest zdrowa i smaczna. Kreowanie świadomości najlepiej zaczynać od najmłodszych, na przykład montując źródełka wody w szkołach. Zaszczepiamy w ten sposób dzieciom ekologiczne nawyki, które będą chciały kontynuować je w dorosłym życiu.

Opłacalność idei

Czy to się w ogóle opłaca?
Mówiąc o proponowanych przez Zdrojownię rozwiązaniach: źródełkach, dystrybutorach, zdrojach wody pitnej, możemy wskazać na realne korzyści finansowe, jakie osiągniemy montując je w naszych obiektach. To oszczędności związane z redukcją kosztów związanych z zakupem wody butelkowanej, koniecznością ich magazynowania, czy wywozem odpadów. Ponadto mówimy tutaj także o niewymiernych korzyściach takich jak: realny wpływ na poprawę środowiska naturalnego, kreowanie proekologicznych i prozdrowotnych zachowań, podnoszenie standardów budynków, zwiększanie ich funkcjonalności oraz właściwości użytkowych. Tak naprawdę ekologii nie należy oceniać w aspekcie finansowym. Ekologia to konieczność dzisiejszych czasów, to szansa na poprawę i zapewnienia dobrych warunków życia na naszej planecie.