Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Jak zdroje wody pitnej i publiczne dystrybutory wspierają nawodnienie i zdrowy styl życia

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz dbania o zdrowie, miasta na całym świecie podejmują różnorodne inicjatywy, mające na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz ochronę środowiska. Jednym z kluczowych elementów tych działań jest instalacja zdrojów wody pitnej oraz publicznych dystrybutorów wody. Tego typu rozwiązania nie tylko ułatwiają mieszkańcom dostęp do świeżej i czystej wody, ale także stanowią wyraz troski samorządów o zdrowie swoich obywateli.

Nawodnienie na pierwszym miejscu

Odpowiednie nawodnienie jest fundamentem zdrowego życia. Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu – wspiera trawienie, reguluje temperaturę ciała, transportuje składniki odżywcze i usuwa toksyny. Mimo że większość ludzi zdaje sobie sprawę z konieczności regularnego picia wody, nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w biegu codziennych obowiązków.

Publiczne zdroje i dystrybutory wody stają się więc nieocenionym wsparciem. Umieszczone w strategicznych miejscach, takich jak parki, place, ulice handlowe czy stacje transportu publicznego, umożliwiają szybki i łatwy dostęp do wody. Dzięki temu, niezależnie od miejsca i czasu, każdy mieszkaniec ma możliwość nawodnienia organizmu, co znacząco poprawia jego samopoczucie i zdrowie.

Promocja zdrowych nawyków

Publiczne dystrybutory wody pełnią również ważną rolę edukacyjną. Ich obecność przypomina o konieczności regularnego picia wody, co jest szczególnie ważne w kontekście promowania zdrowego stylu życia. Wiele miast prowadzi kampanie informacyjne, zachęcające do korzystania z tych urządzeń i rezygnacji z napojów słodzonych, które są jednym z głównych czynników prowadzących do otyłości i innych chorób cywilizacyjnych.

Ekologiczne korzyści

Oprócz aspektu zdrowotnego, publiczne dystrybutory wody mają również ogromne znaczenie ekologiczne. W dobie walki z plastikiem i zmniejszania ilości odpadów, korzystanie z wody z publicznych zdrojów jest alternatywą dla butelkowanej wody. To proste rozwiązanie pomaga znacząco redukować ilość plastikowych odpadów, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

Inwestycja w przyszłość

Inwestycja w publiczne dystrybutory wody to także wyraz odpowiedzialności i troski władz miejskich o przyszłość swoich mieszkańców. Wprowadzenie takich rozwiązań pokazuje, że miasto dba o dobrostan swoich obywateli, jednocześnie promując zrównoważony rozwój. Przykłady miast, które z powodzeniem wdrożyły takie systemy, pokazują, że jest to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

W Warszawie, na przykład, publiczne dystrybutory wody znajdują się w licznych miejscach publicznych, a ich liczba systematycznie rośnie. Miasto nie tylko zapewnia regularne kontrole jakości wody, ale także prowadzi kampanie edukacyjne zachęcające mieszkańców do korzystania z tych udogodnień. W efekcie, mieszkańcy mają łatwy dostęp do zdrowej wody, co wpływa pozytywnie na ich codzienne nawyki i ogólne zdrowie.

Woda na wyciągnięcie ręki

Publiczne zdroje wody pitnej oraz dystrybutory wody to rozwiązania, które w sposób znaczący wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców. Umożliwiają one łatwy dostęp do wody, promują zdrowe nawyki żywieniowe oraz przyczyniają się do ochrony środowiska. Wdrażanie takich inicjatyw przez miasta jest dowodem na to, że troska o zdrowie i dobrostan obywateli oraz dbałość o ekologię mogą iść w parze, tworząc zrównoważoną i zdrową przyszłość dla wszystkich.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Zapewnienie dostępu do wody pitnej w przestrzeni publicznej w oparciu o zapisy Dyrektywy Unijnej 2020/2184

Woda pitna, fundamentalny zasób niezbędny do życia, staje się coraz bardziej centralnym tematem w dyskusjach na temat zdrowia publicznego i jakości życia obywateli. W odpowiedzi na te kwestie, Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2020/2184, która nakłada obowiązek na kraje członkowskie zapewnienia dostępu do wody pitnej w przestrzeni publicznej. W ramach tej dyrektywy, zdroje wodne są podawane jako jedno z rozwiązań mających na celu spełnienie tego obowiązku.

Dyrektywa 2020/2184 jest wyrazem zobowiązania Unii Europejskiej do promowania zdrowego stylu życia oraz ochrony środowiska naturalnego. Jest to ważny krok w kierunku zagwarantowania obywatelom praw do czystej i dostępnej wody pitnej, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Wprowadzenie tej dyrektywy wymaga współpracy między różnymi organami administracji publicznej, lokalnymi samorządami, a także przedsiębiorstwami z sektora wodociągowego.

Jednym z głównych rozwiązań, które zostały podane w dyrektywie, są zdroje wody pitnej. Mogą to być publiczne fontanny, źródełka, kraniki do picia w miejscach publicznych, a także stacje do napełniania butelek. Ich obecność w przestrzeni publicznej ma na celu zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do wody pitnej bez konieczności kupowania plastikowych butelek, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów i promowania zrównoważonego stylu życia.

Poprawa życia oraz ograniczenie ilości plastikowych odpadów

Implementacja dyrektywy 2020/2184 nie tylko poprawia jakość życia obywateli, ale także przyczynia się do ochrony środowiska. Ograniczenie używania plastikowych butelek zmniejsza ilość odpadów tworzących się w wyniku konsumpcji wody, co z kolei przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia plastikiem naszej planety.

Jednakże, aby zapewnić skuteczną implementację dyrektywy, konieczne jest uwzględnienie różnorodnych potrzeb społeczności lokalnych oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla instytucji odpowiedzialnych za dostarczanie wody pitnej w przestrzeni publicznej. Ponadto, konieczne jest monitorowanie jakości dostarczanej wody oraz utrzymanie odpowiednich standardów sanitarnych w miejscach, gdzie jest ona udostępniana.

Wyzwanie i sprawdzone rozwiązania

Wniosek z dyrektywy Unii Europejskiej 2020/2184 dotyczącej dostępu do wody pitnej w przestrzeni publicznej jest wyrazem zaangażowania w promowanie zdrowia publicznego, ochronę środowiska oraz zapewnienie równości dostępu do podstawowych zasobów. Jednocześnie stanowi to wyzwanie dla państw członkowskich, aby działały wspólnie na rzecz realizacji tych celów, mając na uwadze różnorodność i indywidualne potrzeby swoich społeczności.

Nasze rozwiązania to sprawdzony sposób na spełnienie wymagań unijnych i dostosowanie przestrzeni do potrzeb społeczeństwa. Szeroki wybór sprawia, że można je idealnie wkomponować w otoczenie, poza tym są odporne na zniszczenia ale przede wszystkim zapewniają dystrybucje wody w sposób higieniczny i wygodny.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Międzynarodowy Dzień Ziemi: walka z plastikiem dla zrównoważonej przyszłości

Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, który stanowi przypomnienie o konieczności ochrony naszej planety i promuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród najpilniejszych wyzwań ekologicznych, z jakimi obecnie się mierzymy, kwestia plastikowych odpadów zajmuje znaczące miejsce. Ograniczanie używania plastiku i promowanie alternatywnych rozwiązań ma kluczowe znaczenie dla przyszłości naszej planety.

Plastik jest wszechobecny w naszym życiu codziennym, od opakowań żywności po produkty konsumenckie. Niestety, jego trwałość sprawia, że staje się on jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska. Plastikowe odpady zanieczyszczają nasze oceany, lasy i obszary wiejskie, wpływając negatywnie na zdrowie ludzi, zwierząt i ekosystemów.

Co możemy zrobić?

Dlatego też w dniu, który poświęcony jest Ziemi, warto zastanowić się, jakie działania podejmować, aby zmniejszyć negatywny wpływ plastiku na naszą planetę. Jednym z kluczowych kroków jest ograniczenie zużycia plastikowych produktów jednorazowego użytku. Butelki, torby, opakowania, słomki – to tylko niektóre z produktów, które mogą być zastąpione bardziej ekologicznymi alternatywami.

W miarę upływu lat, rośnie świadomość społeczna na temat problemu plastikowych odpadów, co prowadzi do coraz większej liczby działań podejmowanych na rzecz ich redukcji. Kampanie edukacyjne, zakazy stosowania plastiku jednorazowego, rozwój technologii umożliwiających recykling oraz innowacje w zakresie zastępowania plastiku biodegradowalnymi materiałami – to tylko niektóre z kroków podejmowanych na całym świecie.

Dobre nawyki

Warto podkreślić, że każdy może wnieść swój wkład w walkę z plastikiem. Nawyki codzienne, takie jak unikanie jednorazowych plastikowych produktów na rzecz wielokrotnego użytku, segregacja odpadów czy wsparcie lokalnych inicjatyw mających na celu ochronę środowiska, mogą mieć znaczący wpływ na zmniejszenie ilości plastiku przedostającego się do środowiska naturalnego.

Międzynarodowy Dzień Ziemi to doskonała okazja do refleksji nad naszym wpływem na planetę oraz do podjęcia konkretnych działań na rzecz jej ochrony. Walka z plastikiem jest jednym z kluczowych aspektów tej troski. Działając wspólnie, możemy przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla naszej planety i przyszłych pokoleń.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Jak woda wpływa na prawidłowy rozwój oraz dobre samopoczucie wśród dzieci i młodzieży

Oczywistym faktem jest, że woda jest życiodajnym źródłem dla każdego człowieka, niezależnie od wieku. Jednakże dla dzieci i młodzieży picie czystej wody odgrywa niezwykle istotną rolę w utrzymaniu zdrowia, koncentracji, odpowiedniego rozwoju oraz ogólnego samopoczucia.

Po pierwsze, woda pełni kluczową rolę w utrzymaniu właściwego funkcjonowania organizmu. Dzieci i młodzież, ze względu na swój szybki metabolizm i aktywny styl życia, potrzebują odpowiedniej ilości wody, aby zapewnić prawidłowe nawodnienie organizmu. Picie wystarczającej ilości wody pomaga uniknąć odwodnienia, które może prowadzić do zmęczenia, spadku energii oraz pogorszenia koncentracji.

Nauka a woda

Ponadto, regularne spożywanie wody ma kluczowe znaczenie dla koncentracji i funkcji poznawczych dzieci i młodzieży. Badania wykazują, że nawet niewielkie odwodnienie może negatywnie wpływać na zdolność koncentracji, uczenia się oraz pamięć. Woda pomaga utrzymać mózg w optymalnej kondycji, co z kolei sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy i skuteczniejszej pracy umysłowej.

Dodatkowo, picie czystej wody sprzyja prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Woda jest niezbędna do utrzymania prawidłowej równowagi elektrolitowej, co ma kluczowe znaczenie dla wzrostu i rozwoju organizmu. Regularne spożywanie wody wspiera także prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego oraz pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry i włosów.

Dobre samopoczucie

Wreszcie, picie wody wpływa pozytywnie na ogólne samopoczucie dzieci i młodzieży. Odpowiednio nawodniony organizm jest bardziej odporny na infekcje, łatwiej radzi sobie ze stresem oraz ma większą energię do wykonywania codziennych aktywności. Woda jest naturalnym źródłem oczyszczania organizmu z toksyn, co sprzyja zachowaniu zdrowia i witalności.

Podsumowując, picie czystej wody przez dzieci i młodzież jest niezwykle istotne dla ich zdrowia, koncentracji, rozwoju oraz ogólnego samopoczucia. Dlatego ważne jest, aby zachęcać młodsze pokolenia do regularnego spożywania wody i dbać o to, aby miały one łatwy dostęp do tego cennego napoju. Montaż dystrybutorów wody na terenie szkół jest jedna z takich zachęt.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Podnoszenie standardów w przestrzeni biurowej

Współczesne biura kładą coraz większy nacisk na poprawę warunków pracy i zwiększenie efektywności pracowników. Jednym z prostych, a zarazem skutecznych rozwiązań, jest wprowadzenie do przestrzeni biurowej dystrybutorów wody kranowej.

Dystrybutory wody kranowej oferują nie tylko dostęp do świeżej wody w dogodny sposób, ale przynoszą ze sobą szereg korzyści, które wpływają na ogólny komfort pracy. Stałe zaopatrzenie w wodę umożliwia pracownikom utrzymanie optymalnego poziomu nawodnienia, co korzystnie wpływa na ich zdolności koncentracji i ogólne samopoczucie.

Większy komfort i oszczędność

Ponadto, dystrybutory wody są również ekonomicznym rozwiązaniem. Eliminują konieczność zakupu butelkowanej wody, co nie tylko generuje oszczędności finansowe, ale również zmniejsza negatywny wpływ na środowisko związany z produkcją i utylizacją plastikowych opakowań.

Dystrybutory wody kranowej stanowią więc efektywny sposób podniesienia komfortu pracy w biurze, wspierając zdrowy styl życia poprzez łatwy dostęp do świeżej wody. Jednocześnie są to rozwiązania ekonomiczne, które mogą przyczynić się do redukcji kosztów operacyjnych firmy, co sprawia, że są idealnym wyborem dla nowoczesnych, świadomych swojej roli pracodawców.

Wprowadzenie do biura dystrybutorów wody, które oferują nie tylko wodę pitną, ale również wodę gazowaną, to krok w kierunku nowoczesności i zadowolenia pracowników. Dlaczego warto postawić na dystrybutory z opcją gazowaną?

Także woda gazowana

Po pierwsze, różnorodność smaków. Woda gazowana to doskonała alternatywa dla osób, które chcą odświeżyć się orzeźwiającym napojem bez dodatkowych kalorii czy sztucznych substancji. To idealny sposób na urozmaicenie codziennego picia wody i dostarczenie pracownikom nowych doznań smakowych bez konieczności sięgania po napoje gazowane z dodatkiem cukru.

Po drugie, zdrowie i komfort. Woda gazowana jest często uznawana za łagodniejszą dla układu pokarmowego niż tradycyjne napoje gazowane, co sprawia, że jest doskonałym wyborem dla osób dbających o swoje zdrowie. Dodatkowo, możliwość spożywania wody gazowanej bez konieczności zakupu butelkowanych napojów wpływa pozytywnie na środowisko, redukując ilość plastiku wytwarzanego i utylizowanego w biurze.

Motywacja i wyrabianie zdrowych nawyków

Po trzecie, kreatywność i motywacja. Dystrybutory wody z opcją gazowaną to nowoczesne rozwiązanie, które zwraca uwagę pracowników i podnosi atrakcyjność przestrzeni biurowej. Może to być dodatkowy element motywujący do dbania o zdrowy styl życia, zwiększając przy tym zadowolenie pracowników z warunków pracy.

Dystrybutory wody z opcją gazowaną to innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko wprowadza do biura nowoczesny akcent, ale również stawia na zdrowe i zróżnicowane możliwości picia. Warto zatem umieścić je w swoich projektach, bo na pewno wpłynie to korzystanie na ich atrakcyjność, funkcjonalność i spotka się z pozytywnym zainteresowaniem odbiorców.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Stacja wody pitnej ze stanowiskiem do mycia rąk to hit!

W dobie ostatnich lat oraz wydarzeń zarówno władze, samorządy, firmy jak i projektanci szukają takich rozwiązań, dzięki którym przestrzenie publiczne stałyby się nie tylko jeszcze bardziej funkcjonalne ale bezpieczniejsze. Ogromnie ważną kwestią obecnie jest higiena, zatem na rynku pojawiają się co rusz nowe rozwiązania, dzięki którym możliwe jest jej zachowanie oraz propagowanie w społeczeństwie prozdrowotnych zachowań.

Dezynfekcja w przestrzenie publicznej

O ile różnego rodzaju stanowiska do dezynfekcji rąk są bardzo popularne w budynkach i obiektach zamkniętych, o tyle tego typu rozwiązań brakuje w przestrzeni publicznej. Sporadycznie pojawiają się różnego rodzaju dozowniki, ale często brakuje w nich środka odkażającego, ale przede wszystkim nie są to stanowiska bezdotykowe, co jest tak istotne w obecnych realiach.

Stanowisko do mycia rąk

Mając na uwadze te problemy amerykański producent zdrojów oraz stacji wody pitnej opracował nowe urządzenia, które nie tylko zapewniałyby nieograniczony dostęp do wody pitnej wszystkim spragnionym, ale także stanowiły wygodne stanowisko, gdzie każdy mógłby umyć swoje dłonie przy zachowaniu najwyższego poziomu higieny. I tak powstała m.in. stacja Wash-N-Go!, która łączy w sobie kilka funkcji: źródełko do bezpośredniego spożywania wody, dystrybutor do napełniania butelek, stanowisko do bezdotykowego mycia rąk, a także może być wyposażone w poidełko dla zwierząt. Konstrukcja jest wandaloodporna i zapewnia wygodne oraz bezpieczne użytkowanie.

Wpływ na środowisko

Tego typu rozwiązania świetnie sprawdzają się w parkach, przy placach zabaw, ścieżkach rowerowych, czy deptakach. Są bardzo przydatnym elementem architektury, nie tylko wpływającym na zmniejszenie ilości plastikowych odpadów dostających się do środowiska (efekt ekologiczny), ale także uczący społeczeństwo zdrowych i pożytecznych zachowań (efekt edukacyjny).

Jeśli chodzi o aspekt środowiskowy, to od dawna zdroje wody pitnej stanowią jego znaczący element. Instalowane w przestrzeni publicznej, zachęcają do rezygnacji z picia wody z plastikowych butelek na korzyść butelek szklanych czy wielokrotnego użytku, gdyż umożliwiają wygodne ich napełnianie czystą i świeżą wodą prosto z sieci wodociągowej. Uczą proekologicznych nawyków (pijemy kranówkę, a nie wodę butelkowaną). To bardzo funkcjonalne elementy pożądane w przestrzeni miejskiej, coraz częściej pojawiające się w projektach budżetu obywatelskiego. Z tego też względu cieszące się zainteresowaniem wśród włodarzy miast i samorządowców.

Teraz inwestując w nowy park, ośrodek sportowy, czy plac zabaw bierze się pod uwagę właśnie tego typu rozwiązania. Nierzadko instalacja zdroju czy stacji wody pitnej jest jednym z wymagań stawianym inwestorom i wykonawcom. Zatem tego typu urządzenia nie bez przyczyny pojawiają się projektach, ale trzeba pamiętać, aby stawiać na sprawdzone i najlepsze rozwiązania. Czyli? Chodzi tu o urządzenia bezawaryjne, odporne na akty wandalizmu, których konstrukcja uniemożliwia ingerencje w ich elementy wewnętrzne, czy demontaż części. Nie wymagające specjalnych zabiegów konserwacyjnych a także odporne na warunki atmosferyczne i zużycie – w skrócie takie, które będą służyły mieszkańcom latami.

Zdroje i stacje wody są już w naszym kraju dość popularne a teraz przychodzi nowe. Teraz stawiamy na kolejny aspekt, czyli na zdroje połączone z dodatkową funkcją jaką jest stanowisko do mycia rąk. To właśnie zapewnia seria urządzeń Wash-N-Go! Przemyślane w najdrobniejszych szczegółach po to, aby odpowiadać na aktualne wymogi i realia.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Dlaczego warto, aby projektanci w swoich projektach wstawiali zdroje wody pitnej

Projektanci mają wiele powodów, aby uwzględniać źródełka oraz zdroje wody pitnej w swoich projektach. Oto kilka kluczowych argumentów przemawiających za tym.

Promowanie zdrowego trybu życia

Umieszczenie zdrojów wody pitnej w miejscach publicznych zachęca ludzi do picia wody i wspiera zdrowy tryb życia. Dostęp do wody pitnej na ulicach, w parkach czy w budynkach publicznych może przyczynić się do zmniejszenia spożycia słodzonych napojów, co jest korzystne dla zdrowia.

Redukcja plastikowych odpadów

Dostęp do wody pitnej z kranu lub zdrojów publicznych zmniejsza potrzebę kupowania wody butelkowanej. To z kolei prowadzi do redukcji produkcji plastikowych butelek i opakowań, co ma istotny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia plastikiem i obciążenia dla środowiska.

Projektanci, uwzględniając zdroje w swoich projektach (np. w parkach, przy skwerach, czy siłowniach zewnętrznych), przyczyniają się do kreowania ekologicznego wizerunku miejscowości czy obiektów. To może być postrzegane pozytywnie przez mieszkańców i odwiedzających, a także przyciągać turystów, którzy cenią środowisko i zrównoważone praktyki.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju

Woda jest cennym zasobem naturalnym. Projektanci, którzy implementują zdroje wody pitnej w swoich projektach, mogą przyczynić się do zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. To może obejmować wykorzystanie technologii oszczędzających wodę, recykling wody czy ograniczenie strat wody.

Umieszczanie zdrojów wody pitnej w przestrzeni publicznej przyczynia się do poprawy dostępności do wody, zwłaszcza w okresach upałów. Jest to szczególnie istotne dla osób starszych, dzieci i turystów, którzy potrzebują dostępu do wody w trakcie spacerów czy aktywności na świeżym powietrzu. Nieograniczony dostęp do wody pitnej to większy komfort dla mieszkańców i zwiększenie funkcjonalności miast.

Zdroje wody pitnej mogą stać się miejscem integracji społecznych. Idealnie wpisują się w tereny sportowe i rekreacyjne tworząc przyjazne i przyjemne otoczenie, które zachęca do odpoczynku, relaksu i wymiany społecznej.

Zwiększanie wartości nieruchomości

Jeśli zdroje wody pitnej są umieszczone w okolicach budynków mieszkalnych lub komercyjnych, mogą one zwiększać atrakcyjność tych nieruchomości i wpływać pozytywnie na ich wartość rynkową.

Podsumowując, projektanci uwzględniając zdroje wody pitnej w swoich projektach nie tylko zwiększają ich atrakcyjność oraz funkcjonalność, ale także przyczyniają się do promocji zdrowego stylu życia, redukcji plastikowych odpadów, wzmacniania ekologicznego wizerunku oraz tworzenia przyjaznych i zrównoważonych przestrzeni publicznych. To korzystne dla społeczności, środowiska i ogólnego dobrobytu. Bycie eko jest trendy.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Dlaczego należy pamiętać o piciu odpowiedniej ilości wody?

Woda stanowi fundament naszego istnienia, odgrywając kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Jej spożycie ma ogromne znaczenie dla utrzymania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania wszystkich systemów ciała. Niestety, wielu z nas bagatelizuje tę kwestię, nie zdając sobie sprawy z licznych korzyści płynących z regularnego spożywania wody.

Nawodnienie jako klucz do prawidłowego funkcjonowania organizmu

Woda jest niezbędnym składnikiem naszego ciała, stanowiącym aż 60% masy ciała dorosłego człowieka. Bierze udział w wielu kluczowych procesach, takich jak transport składników odżywczych, regulacja temperatury ciała, usuwanie toksyn oraz utrzymanie odpowiedniego ciśnienia krwi. Nawodnienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek, tkanek i narządów.

Podczas aktywności fizycznej organizm zużywa większą ilość wody przez pot, co sprawia, że utrata płynów jest większa. Dlatego też picie wody przed, w trakcie i po treningu jest kluczowe dla utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia, poprawy wydolności fizycznej oraz zminimalizowania ryzyka odwodnienia.

Wpływ wody na układ pokarmowy oraz kondycję naszej skóry

Regularne spożywanie wody ma pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Pomaga w trawieniu, ułatwia przyswajanie składników odżywczych oraz zapobiega zaparciom. Ponadto, picie wody może wspomagać procesy metaboliczne, co może być istotne dla osób prowadzących zdrowy tryb życia i dbających o utrzymanie odpowiedniej masy ciała.

Nawodnienie odgrywa istotną rolę w utrzymaniu zdrowej i jędrnej skóry. Odpowiednia ilość wody pomaga nawilżać skórę od wewnątrz, co może przyczynić się do redukcji zmarszczek, poprawy elastyczności oraz ogólnego wyglądu skóry. To naturalne „płynne piękno”, które nie wymaga kosmetyków.

Jak wprowadzić nawyk spożywania wody?

Aby korzystać z pełni korzyści płynących z picia wody, ważne jest wprowadzenie zdrowego nawyku spożywania płynów. Oto kilka prostych wskazówek:

  • Pij regularnie w ciągu dnia, nie czekaj, aż poczujesz pragnienie.
  • Zawsze miej przy sobie butelkę wody, aby łatwo dostępna była woda w każdej chwili.
  • Stawiaj na wodę jako główny napój, unikając nadmiaru napojów słodzonych czy gazowanych.
  • Włącz wodę do swojej rutyny, np. popijając ją podczas posiłków czy przed treningiem.

Wnioski są jasne – regularne spożywanie wody to klucz do utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Odpowiednie nawodnienie wspiera funkcje życiowe organizmu na wielu poziomach, od układu krążenia po wygląd skóry. Dlatego też warto zadbać o to, aby woda była stałym elementem naszego codziennego życia. To proste, ale niezwykle skuteczne działanie, które przyniesie długotrwałe korzyści dla naszego zdrowia. Mając w swoim otoczeniu nowoczesne dystrybutory wody pitnej, wyrabianie dobrych nawyków staje się niesamowicie proste i wygodne. Świeża i smaczna woda jest zawsze w zasięgu ręki, nie musimy dźwigać zgrzewek z wodą, czy nieporęcznych baniaków. Z naszymi rozwiązaniami to takie proste.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Czy znasz założenia unijnej dyrektywy o jakości i dostępie do wody pitnej? Uwzględniasz je w swoich projektach?

Pod koniec 2020 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę regulującą kwestię jakości wody pitnej w krajach Unii Europejskiej, a także mającą na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej wszystkim, w szczególności grupom wrażliwym, które do tej pory dostęp do wody miały utrudniony.

Wdrożenie dyrektywy wiąże się z Europejskim Zielonym Ładem, ale także jest odpowiedzią na żądania ponad 1,8 mln Europejczyków, którzy podpisali się pod inicjatywą obywatelską „Right2Water”, której celem była poprawa dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich Europejczyków.

Powszechny dostęp do wody pitnej

Według wytycznych nowej dyrektywy o numerze 2020/2184 zapewnienie dostępu do wody pitnej wszystkim grupom społecznym ma się to odbywać poprzez instalowanie w budynkach i przestrzeni miejskiej publicznych zdrojów i dystrybutorów wody pitnej. Pomysł publicznych stacji wody jest już w Polsce znany i z sukcesami wdrażany na terenach miast. To sposób lokalnych zakładów wodociągowych do promocji swoich działań oraz swojej wody, a dla włodarzy pomysł na zachęcenie mieszkańców do bycia bardziej eko.

Ponadto bardzo pożądane stają się obecnie sieciowe dystrybutory wody instalowane wewnątrz obiektów i budynków. Do lamusa odchodzą zgrzewki wody butelkowanej czy woda w baniakach – ich zakup i magazynowanie jest kosztowne, konieczne jest wymiana i utylizacja pojemników na wodę, a nieodpowiedni transport i przechowywanie butelek ma niekorzystny wpływ na jakość i smak wody. Stąd wzrost popularności bezbutlowych dystrybutorów wody. Urządzenia te instalowane są w szkołach, w urzędach, przychodniach, obiektach sportowych i biurowcach. Pozwalają pracodawcom spełnić wymogi zapewnienia wody dla pracowników i realnie obniżyć koszty związane z jej zakupem. Teraz także pomogą władzom miejskim sprostać nowym przepisom wynikającym z dyrektywy.

Rekomendowane rozwiązania

Jeśli chodzi o rozwiązania do użytku wewnętrznego to liczba dostępnych modeli w naszej ofercie jest naprawdę duża. Są urządzenia stojące, nablatowe, czy naścienne. Co istotne część dystrybutorów posiada funkcje chłodzenia i gazowania wody – dla tych wszystkich, którzy preferują jedynie wodę gazowaną. Mając na uwadze obecne realia w naszej ofercie pojawiły się urządzenia bezdotykowe, uruchamiane za pomocą sensora. Ich użytkowanie jest intuicyjne, a przy okazji bardzo bezpieczne.

Przed nami czas zmian i wyzwań. Ale warto zaznaczyć, że nowe przepisy unijne są odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Przyczynią się one do poprawy życia a także do polepszenia stanu naszego środowiska naturalnego. Unia daje trochę czasu na dokonanie zmian, ale warto pamiętać, że czas płynie szybko, więc warto korzystać już ze sprawdzonych rozwiązań i korzystać z doświadczeń innych.

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do zielonych projektów – wykorzystaj dystrybutory wody w Twoich projektach

Czy wiesz, że Twój projekt może wpłynąć pozytywnie na środowisko? Zamiast wspierać produkcję plastikowych butelek, możesz wykorzystać ekologiczne rozwiązania! Przyjrzyj się naszym dystrybutorom wody, które idealnie wpasują się w Twoje projekty.

Koniec z plastikowymi odpadami

Widzieliśmy już zdjęcia, filmy i informacje o plastikowych butelkach, które zanieczyszczają naszą planetę. To problem, z którym możemy sobie poradzić razem. Nasze dystrybutory wody to rozwiązanie, które eliminuje potrzebę korzystania z plastikowych butelek. Dzięki temu, w Twoim projekcie będzie mniej śmieci, a Ty pomożesz chronić środowisko.

Trend na ekologię

Dbanie o zdrowie stało się nieodłącznym elementem naszego życia. Dlaczego nie połączyć tego z ekologią? Nasze dystrybutory wody umożliwiają łatwy dostęp do czystej wody pitnej, która jest nie tylko korzystna dla zdrowia, ale również przyjazna dla środowiska. Dlatego coraz więcej osób zamiast kupować butelkowaną wodę, wybiera ekologiczne rozwiązania.

Pamiętaj, że woda z kranu jest bezpieczna i spełnia najwyższe standardy jakości. Nasze dystrybutory wody zapewniają dostęp do czystej, chłodnej i gazowanej wody prosto z kranu. To nie tylko oszczędza czas, ale także pozwala nam cieszyć się smakiem naszego skarbu – polskiej wody wodociągowej.

Miasta przyjazne ekologii

Już teraz wiele miast zrezygnowało z wody butelkowanej na rzecz ekologicznych alternatyw. Możemy pomóc Twojemu projektowi stać się częścią tej pozytywnej zmiany. Dzięki naszym dystrybutorom wody, mieszkańcy i pracownicy mogą cieszyć się czystą wodą bez plastikowych śmieci.

Nasze dystrybutory wody to nie tylko źródełka, ale także funkcjonalne urządzenia z opcją chłodzenia i gazowania wody. Dzięki temu, nawet ci, którzy wcześniej nie byli przekonani do picia wody prosto z kranu, teraz z chęcią sięgają po ten zdrowy nawyk.

Nasi dystrybutorzy wody są zaprojektowani z myślą o bezpieczeństwie i higienie. Wszystkie urządzenia spełniają najwyższe standardy, a niektóre są nawet wyposażone w lampy UV, dbając o najwyższą jakość dostarczanej wody.

Dostosujemy dystrybutor wody do Twoich potrzeb, aby idealnie pasował do Twojego projektu. Mamy różnorodne modele, z filtrem lub bez, z opcją gazowania, a nawet z licznikiem butelek, który pokaże, ile plastikowych odpadów udało się zaoszczędzić.

Dołącz do ekologicznego trendu Przyłącz się do zielonej rewolucji! Wybierz nasze dystrybutory wody do swojego projektu, wspierając ochronę środowiska i promując zdrowe nawyki. Skontaktuj się z nami, a nasi przedstawiciele pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie. Przestań wspierać plastikowe butelki – postaw na eko!