Stylizowany zdrój wody uruchamiany pedałem nożnym M-1776