Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Wytyczne dla szkół w sprawie używania dystrybutorów wody

Na początku pandemii a następnie w okresie, kiedy młodsze klasy wróciły do budynków szkolnych źródełka oraz dystrybutory wody zostały odgórnie wyłączone z użytkowania. Na szczęście okres pandemii mamy za sobą, a mury szkół rozbrzmiewają gwarem dzieci. O ile w okresie jesienno-zimowym spożycie wody nie jest takie duże, o tyle już np. w maju, czy czerwcu jest na tyle ciepło, że dzieci potrzebują większej ilości wody. Nie zawsze wystarcza to, co każdy przyniósł z domu. Poza tym niektóre dzieci przebywają w szkole nawet i 8 godzin, więc po takim czasie jakakolwiek woda jest po prostu niesmaczna, nie mówiąc o jej jakości. Same placówki często nie mają pomysłu na skuteczne zapewnienie dzieciom wody – kupowanie wody butelkowanej było nie tylko kosztowne, ale także mało przyjazne dla środowiska. Wiele osób zastanawiało się, co ze źródełkami i dystrybutorami wody w szkołach. Czy mogą być używane? Jakie jest stanowisko MEiN, MZ oraz GIS w tej sprawie. My już mamy odpowiedź na ten temat.

Aktualne stanowisko GIS w sprawie używania poidełek i dystrybutorów wody w placówkach oświatowych – maj 2022 r.

„…Departament Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego uprzejmie informuje, że przepisy prawa nie wprowadzają zakazu funkcjonowania poidełek w szkołach.”…
„…wymagania dla urządzeń dystrybuujących wodę mające na celu przygotowanie ich do ponownego uruchomienia po dłuższej przerwie w użytkowaniu zostały przedstawione w dokumencie „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych”…”

Pełna treść pisma, które otrzymaliśmy z GIS dostępna jest u naszych przedstawicieli. Zachęcamy do zapoznania się z jej założeniami.

Nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół w roku 2021/2022 – co ze źródełkami?

„Jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Bezpiecznie formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom wody wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka–udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty.”

Tak dokładnie brzmi pkt. 35 Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych– tryb pełny stacjonarny. Jasno wynika z tego zapisu, że w przeciwieństwie do roku 2020 źródełka i dystrybutory wody mogą zostać uruchomione w szkołach, a dzieci mogą z nich korzystać, oczywiście zgodnie z pewnymi nowymi wymogami.

Czyszczenie i sanityzacja urządzeń

Już wcześniejsze zalecenia GIS w sprawie tego typu urządzeń jasno wskazywały konieczność odpowiedniego ich czyszczenia oraz sanityzacji. Z jednej strony czyszczenie powinno być skuteczne i regularne, z drugiej strony wykonane przy użyciu środków, które nie wpłyną na jakość pobieranej wody oraz nie zniszczą urządzenia. Co roku naszym odbiorcom wysyłamy przypomnienie o konieczności dokonania przeglądu i czyszczenia urządzeń po dłuższym przestoju, jak to miało miejsce w ostatnim roku, a także przeprowadzania dezynfekcji i sanityzacji urządzeń. W przypadku tego drugiego zalecamy korzystanie z usług fachowców takich, jak nasi serwisanci, którzy nie tylko wiedzą, jak prawidłowo dokonać sanityzacji, ale także posiadają niezbędny do tego sprzęt oraz środki.

Przeczytaj więcej na temat sanityzacji i czyszczenia zdrojów

Urządzenia bezdotykowe

Jednym z rządowych zaleceń, jest korzystanie z urządzeń bezdotykowych, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów przy użyciu rąk. Jeszcze przed pandemią w naszej ofercie znajdowały się dystrybutory i urządzenia bezdotykowe. Bardziej dla wygody użytkowania niż dla bezpieczeństwa. Ale rok 2020 wszystko zmienił i asortyment rozwiązań bezdotykowych stał się prawdziwym hitem więc został poszerzony. Znajdziecie go klikając TUTAJ.

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby poznać szczegóły na temat naszej oferty, dowiedzieć się więcej na temat wymogów prawnych oraz ciekawostek na temat wody oraz urządzeń do ich dystrybucji.