Czy znasz przepisy dotyczące wody pitnej?

 
f1

NOWA DYREKTYWA UNIJNA
W SPRAWIE WODY PITNEJ JUŻ OBOWIĄZUJE! CZY ZNASZ JEJ ZAŁOŻENIA? BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA ZMIANY!

f1

THE NEW EU DIRECTIVE ON DRINKING WATER IS ALREADY IN FORCE! DO YOU KNOW ITS BASICS? GET READY FOR CHANGES!

Na początku roku weszła w życie nowa Dyrektywa UE 2020/2184. Nakłada ona na państwa członkowskie nowe wymagania i obowiązki związane z poprawą jakości wody pitnej na ich terytoriach a także zapewnieniem nieograniczonego dostępu do wody pitnej w przestrzeni publicznej.

WODA PITNA MA BYĆ CZYSTSZA
Co to oznacza w praktyce? To przede wszystkim nałożenie surowszych limitów zanieczyszczeń, które będą mogły znaleźć się w wodzie, takich jak: ołów, czy mikroplastik. Poprawa jakości wody ma zachęcić społeczeństwo do picia wody z kranu, częściowej rezygnacji z zakupu wody butelkowanej, a co za tym idzie, przyczynić się do zmniejszenia produkcji i zużycia plastikowych butelek na świecie.

WODA PITNA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH
Ponadto nowa dyrektywa zakłada instalację na terenach miast a także w budynkach użyteczności publicznej darmowych dystrybutorów wody pitnej, dzięki którym każdy będzie miał nieograniczony dostęp do wody. Takie rozwiązania zaspokoją potrzeby wszystkich grup społecznych w kwestii zaopatrzenia w wodę.

NOWE PRZEPISY – JAK SOBIE Z NIMI PORADZIĆ?
Od początku śledzimy prace unijnych parlamentarzystów w tej kwestii, jesteśmy w stałym kontakcie z polskimi ekspertami w tym temacie a nasze działania idealnie wpisują się w założenia wynikające z dyrektywy. Od lat wdrażamy światowej klasy rozwiązania z zakresu dystrybucji wody. Współpracujemy z samorządami, wodociągami, a także firmami prywatnymi.

Służymy fachowym doradztwem, największym doświadczeniem oraz najlepszą ofertą produktową. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat nowych przepisów oraz poznać gotowe rozwiązania konieczne do ich realizacji!

Więcej informacji na temat nowej dyrektywy unijnej oraz akcji Right2water – kliknij TUTAJ.

At the beginning of this year the new EU Directive 2020/2184 has come into force. It imposes new requirements and obligations on the member states related to improvement of drinking water quality within their territories, as well as providing unlimited access to drinking water in public spaces.

THE DRKINKING WATER HAS TO BE CLEANER
What does it mean in practice? Basically it means imposing more stringent limits regarding contaminations that are allowed to be in water, such as: lead and microplastics. Improving water quality is meant to encourage people to drink the tap water, reduce purchasing bottled water, therefore reducing volumes of production and waste of plastic bottles in the world.

DRINKING WATER AVAILABLE TO EVERYONE
Additionally, the new directive assumes installation of free-of-charge water fountains and bottle fillers in urban areas and in public buildings, so that everyone can have free and unlimited access to drinking water. Such solutions will fulfill needs of all groups of society in terms of water supply.

NEW REGULATIONS – HOW TO HANDLE THEM?
From the very beginning we have been observing the work of the parliament members in this respect, we are in close contact with Polish experts in this area, and our activities are in perfect coherence with the assumptions of the new directive.

For many years we have been implementing the world’s top solutions in water distribution. We work together with local authorities, water companies, as well as private businesses. We provide expert consultations, our widest experience, and our best product offer. Please contact us to learn more about the new regulations, and to know the already available solutions required to implement them!

For more information about Murdock Distribution Hub click HERE.Nie masz czasu na czytanie? Obejrzyj nasz krótki filmik, z którego szybko dowiesz się więcej na temat najnowszej dyrektywy.

   


Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej - przeczytaj naszą broszurę informacyjną (kliknij w zdjęcie poniżej).