Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Instalacja dystrybutorów wody w jednostce zamkniętej w czasach pandemii

Pojawienie się na świecie wirusa covid wymusiło nowe zachowania w społeczeństwie oraz stosowanie rozwiązań, o których wcześniej byśmy nawet nie pomyśleli. Jeśli chodzi o naszą działalność to wprowadziliśmy do oferty urządzenia bezdotykowe, systemy opłukiwania i upuszczania wody oraz udoskonaliliśmy usługi czyszczenia i sanityzacji urządzeń. Wszystko po to, aby móc korzystać z dystrybutorów wody w sposób bezpieczny i higieniczny. W końcu dostęp do wody pitnej musi być zapewniony także w czasach epidemii. Na przełomie listopada oraz grudnia 2020 r., czyli w samym szczycie trzeciej fali pandemii w Polsce zmierzyliśmy się z montażem naściennych i stojących dystrybutorów wody pitnej w dość oryginalnym miejscu, a dokładniej mówiąc w jednej z jednostek warmińsko-mazurskiego oddziału straży granicznej.

Jesteśmy liderem w instalacji źródełek i dystrybutorów wody pitnej w Polsce. Znamy się na tym naprawdę dobrze, stale poszerzamy zakres naszych usług i dostosowujemy do potrzeb oraz oczekiwań naszych odbiorców. Pojawienie się na świecie wirusa covid wymusiło nowe zachowania w społeczeństwie oraz stosowanie rozwiązań, o których wcześniej byśmy nawet nie pomyśleli. Jeśli chodzi o naszą działalność to wprowadziliśmy do oferty urządzenia bezdotykowe, systemy opłukiwania i upuszczania wody oraz udoskonaliliśmy usługi czyszczenia i sanityzacji urządzeń. Wszystko po to, aby móc korzystać z dystrybutorów wody w sposób bezpieczny i higieniczny. W końcu dostęp do wody pitnej musi być zapewniony także w czasach epidemii.


Specyficzny odbiorca

Na przełomie listopada oraz grudnia 2020 r., czyli w samym szczycie trzeciej fali pandemii w Polsce zmierzyliśmy się z montażem naściennych i stojących dystrybutorów wody pitnej w dość oryginalnym miejscu, a dokładniej mówiąc w jednej z jednostek warmińsko-mazurskiego oddziału straży granicznej. Zapytanie ofertowe spłynęło do nas nieco wcześniej. Jednostka miała już zamontowane u siebie dystrybutory wody innego producenta, ale nie była zadowolona z ich działania oraz usług serwisowych, dlatego zdecydowała się na zmianę.

Wymagania co do urządzeń były następujące:

  • Urządzenia miały być podłączane bezpośrednio do wody wodociągowej
  • Wykonane z najlepszej jakości materiałów
  • Część miała dystrybuować także wodę gazowaną
  • Pojawiło się wymaganie, aby urządzenia były bezdotykowe, albo łatwe w dezynfekcji i czyszczeniu
  • Produkty powinny być odporne na akty wandalizmu oraz intensywne użytkowanie
  • Wszystkie wyposażone w systemy filtracji wody z uwagi na fakt, że woda wodociągowa w danym miejscu jest bardzo twarda

Innymi wymaganiami stawianymi przez odbiorcę był szybki termin realizacji, zapewnienie usług serwisowych w kolejnych latach oraz sprawne wykonanie montażu dystrybutorów.


Etapy prac

Po otrzymaniu przez nas zaproszenia do złożenia oferty, nasi przedstawiciele umówili się z odbiorcą na wizję lokalną na miejscu w jednostce. Miała ona na celu poznanie specyfiki miejsc, w których miały znaleźć się urządzenia, aby dobrać jak najlepsze rozwiązania. W trakcie wizji dokonano stosownych pomiarów oraz relacji zdjęciowej, wszystko po to, aby po powrocie przygotować dla odbiorcy gotowy plan działania. Wszystko odbywało się oczywiście z zachowaniem środków ostrożności oraz w reżimie sanitarnym.

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert, jednostka zdecydowała się na wybór firmy Topserw, właściciela marki Zdrojownia, jako dostawcę oraz wykonawcę instalacji nowych dystrybutorów wody pitnej. Nasza propozycja spełniała wszystkie oczekiwania, przede wszystkim zapewniała rozwiązania bezdotykowe, systemy filtracji oraz pełen zakres usług montażowych oraz serwisowych.

Zdjęcia urządzeń zamontowanych w jednostce – naścienny WALL-1 oraz bezdotykowy HYDRAZON


Montaż w trudnych warunkach

Na przełomie listopada oraz grudnia 2020 r. odbył się montaż urządzeń zgodnie z harmonogramem działań ustalonym pomiędzy stronami. Nasi serwisanci musieli dokonywać prac w ściśle wyznaczonych godzinach, a z uwagi na specyfikę odbiorcy także pod ciągłym nadzorem personelu straży granicznej. Wszystko po to, aby dochować wszystkich obowiązujących na miejscu procedur.Full serwis

Montaż 4 urządzeń odbył się bezproblemowo, zgodnie z planem nastąpił ich odbiór oraz podpisanie finalnych dokumentów. Z naszej strony zaproponowaliśmy klientowi specjalne maty podłogowe, antypoślizgowe, niwelujące ewentualne rozbryzgi wody, ale przede wszystkim zapewniające estetyczny wygląd otoczenia. Same urządzenia zostały oznakowane zgodnie z wytycznymi odbiorcy.

Systematycznie będziemy dokonywać pełnego serwisu urządzeń, w którego zakres będzie nie tylko wchodziło sprawdzenie i regulacja urządzeń, ale także odkamienianie, czyszczenie, wymiana filtrów oraz butli z gazem. Potwierdzeniem zadowolenia klienta zarówna z samych urządzeń, jaki terminowej realizacji ich dostawy i montażu są wystawione w kwietniu 2021 r. przez jednostkę referencje. Doświadczenie z Warmii i Mazur pokazuje, że działamy także w ekstremalnych warunkach: w dobie pandemii, pod presją czasu oraz według twardych wytycznych odbiorcy. Dostosujemy się także do Twoich wymagań.

Otrzymane referencje po zakończeniu prac instalacyjnych