Academy
Spa brands

In this section you will find a range of practical information related to our solutions. In the articles, we share our experience, discuss implementation steps and highlight good practices. It is a reliable source of information and advice on the provision of drinking water in public spaces, the legal regulations in this area, the benefits of installing drinking water dispensers and the technological aspects in this field.

We look forward to reading!

Ensuring access to drinking water in public spaces based on the provisions of EU Directive 2020/2184

Woda pitna, fundamentalny zasób niezbędny do życia, staje się coraz bardziej centralnym tematem w dyskusjach na temat zdrowia publicznego i jakości życia obywateli. W odpowiedzi na te kwestie, Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2020/2184, która nakłada obowiązek na kraje członkowskie zapewnienia dostępu do wody pitnej w przestrzeni publicznej. W ramach tej dyrektywy, zdroje wodne są podawane jako jedno z rozwiązań mających na celu spełnienie tego obowiązku.

Dyrektywa 2020/2184 jest wyrazem zobowiązania Unii Europejskiej do promowania zdrowego stylu życia oraz ochrony środowiska naturalnego. Jest to ważny krok w kierunku zagwarantowania obywatelom praw do czystej i dostępnej wody pitnej, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Wprowadzenie tej dyrektywy wymaga współpracy między różnymi organami administracji publicznej, lokalnymi samorządami, a także przedsiębiorstwami z sektora wodociągowego.

Jednym z głównych rozwiązań, które zostały podane w dyrektywie, są zdroje wody pitnej. Mogą to być publiczne fontanny, źródełka, kraniki do picia w miejscach publicznych, a także stacje do napełniania butelek. Ich obecność w przestrzeni publicznej ma na celu zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do wody pitnej bez konieczności kupowania plastikowych butelek, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów i promowania zrównoważonego stylu życia.

Poprawa życia oraz ograniczenie ilości plastikowych odpadów

Implementacja dyrektywy 2020/2184 nie tylko poprawia jakość życia obywateli, ale także przyczynia się do ochrony środowiska. Ograniczenie używania plastikowych butelek zmniejsza ilość odpadów tworzących się w wyniku konsumpcji wody, co z kolei przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia plastikiem naszej planety.

Jednakże, aby zapewnić skuteczną implementację dyrektywy, konieczne jest uwzględnienie różnorodnych potrzeb społeczności lokalnych oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla instytucji odpowiedzialnych za dostarczanie wody pitnej w przestrzeni publicznej. Ponadto, konieczne jest monitorowanie jakości dostarczanej wody oraz utrzymanie odpowiednich standardów sanitarnych w miejscach, gdzie jest ona udostępniana.

Wyzwanie i sprawdzone rozwiązania

Wniosek z dyrektywy Unii Europejskiej 2020/2184 dotyczącej dostępu do wody pitnej w przestrzeni publicznej jest wyrazem zaangażowania w promowanie zdrowia publicznego, ochronę środowiska oraz zapewnienie równości dostępu do podstawowych zasobów. Jednocześnie stanowi to wyzwanie dla państw członkowskich, aby działały wspólnie na rzecz realizacji tych celów, mając na uwadze różnorodność i indywidualne potrzeby swoich społeczności.

Nasze rozwiązania to sprawdzony sposób na spełnienie wymagań unijnych i dostosowanie przestrzeni do potrzeb społeczeństwa. Szeroki wybór sprawia, że można je idealnie wkomponować w otoczenie, poza tym są odporne na zniszczenia ale przede wszystkim zapewniają dystrybucje wody w sposób higieniczny i wygodny.