Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Dyrektywa plastikowa w pełnej sile: realizacja obowiązków Single-Use Plastics od 1 stycznia 2024

Od początku roku 2024 w Unii Europejskiej weszła w życie kontrowersyjna, lecz niezbędna, Dyrektywa Plastikowa. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie szkodliwego wpływu plastiku na środowisko naturalne poprzez eliminację jednorazowych produktów plastikowych (SUP – Single-Use Plastics) oraz wprowadzenie surowych wymagań dotyczących recyklingu i minimalizacji zużycia plastiku.

Dyrektywa Plastikowa została przyjęta przez Parlament Europejski w 2019 roku jako część szerszej strategii UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz walki ze zmianami klimatycznymi. Jej pełne wdrożenie od stycznia 2024 roku stanowi kamień milowy w realizacji tych założeń.

Cel dyrektywy

Głównym celem dyrektywy jest zmniejszenie ilości jednorazowych produktów plastikowych, które coraz częściej zanieczyszczają nasze plaże, oceany i tereny naturalne. Produkty takie jak słomki, sztućce, talerze czy patyczki do uszu stanowią tylko niewielki wycinek ogromnego problemu, którym jest zanieczyszczenie plastikiem. Jednakże, ich powszechne stosowanie i szybki czas rozkładu sprawiają, że są one szczególnie szkodliwe dla środowiska.

W ramach nowych przepisów, producenci i dystrybutorzy zostali zobowiązani do zmniejszenia zużycia jednorazowych plastikowych produktów oraz do zapewnienia ich zastąpienia bardziej przyjaznymi dla środowiska alternatywami. To wymusza na firmach innowacje w dziedzinie opakowań i produktów, promując rozwój alternatywnych rozwiązań, takich jak opakowania biodegradowalne lub wielokrotnego użytku.

Jednak, wprowadzenie Dyrektywy Plastikowej nie ogranicza się jedynie do zakazu jednorazowych produktów. Przepisy obejmują także surowe wymagania dotyczące zbierania, segregowania i recyklingu plastiku. Kraje członkowskie zobowiązane są do opracowania systemów gospodarki odpadami, które będą promować recykling i ograniczenie ilości plastiku trafiającego na wysypiska.

Zmiana produkcji i zmiana nawyków

Wdrożenie tych przepisów nie jest bez wyzwań. Firmy muszą dostosować swoje procesy produkcyjne i zaopatrzeniowe, a konsumenci muszą przyjąć zmiany w swoich nawykach zakupowych. Jednakże, pozytywny wpływ tych działań na nasze środowisko naturalne jest niezaprzeczalny.

Dyrektywa Plastikowa symbolizuje zobowiązanie Unii Europejskiej do walki ze zjawiskiem plastikowego zanieczyszczenia i przyczynia się do globalnej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie tych przepisów stanowi krok w kierunku bardziej odpowiedzialnej konsumpcji i ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.