Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Mikroplastik w wodzie butelkowanej – niewidzialne zagrożenie

Woda butelkowana, często uważana za symbol czystości i zdrowia, staje się coraz bardziej narażona na zanieczyszczenia, w tym na obecność mikroplastiku. Choć może to wydawać się paradoksalne, badania wykazują, że mikroplastik nie jest obcy nawet w wodzie butelkowanej, podważając nasze zaufanie do tego źródła nawodnienia. Co gorsza, istnieją dowody na to, że związki chemiczne zawarte w mikroplastiku mogą przenikać do wody, zwiększając obawy dotyczące zdrowia publicznego.

Źródła zanieczyszczeń

Obecność mikroplastiku w wodzie butelkowanej może mieć różne źródła. Jednym z głównych jest proces produkcyjny, w którym mikroplastik może przedostać się do wody podczas pakowania. Ponadto, kontaminacja może nastąpić podczas transportu butelek lub przechowywania w warunkach, które sprzyjają rozkładowi plastiku. Nawet etykieta na butelce może być źródłem mikroplastiku, jeśli jest wykonana z tego materiału.

Zagrożenie dla zdrowia

Badania sugerują, że mikroplastik zawarty w wodzie butelkowanej może mieć negatywne skutki dla zdrowia. Podobnie jak w przypadku innych źródeł wody, istnieje ryzyko spożycia mikroplastiku poprzez picie wody butelkowanej, co może prowadzić do jego akumulacji w organizmie. Co więcej, związki chemiczne używane podczas produkcji plastiku, takie jak ftalany i bisfenol A (BPA), mogą uwalniać się do wody, tworząc dodatkowe zagrożenie dla zdrowia.

Działania i zapobieganie

Aby ograniczyć obecność mikroplastiku w wodzie butelkowanej, konieczne są ścisłe przepisy regulujące proces produkcji, pakowania i transportu. Firmy produkujące wodę butelkowaną powinny również inwestować w technologie filtracyjne, które mogą pomóc w usuwaniu mikroplastiku z wody. Ponadto, konsumenci powinni być świadomi problemu i zwracać uwagę na jakość wody butelkowanej oraz na materiały używane do produkcji butelek.

Alternatywą dla wody butelkowanej jest używanie bezbutlowych dystrybutorów wody, które mogą być dodatkowo wyposażone w systemy filtracji, usuwające zanieczyszczenia, w tym mikroplastik. Ponadto, ograniczenie zużycia plastikowych butelek poprzez używanie butelek wielokrotnego użytku lub butelek szklanych może również przyczynić się do zmniejszenia problemu mikroplastiku.

Mikroplastik w wodzie butelkowanej stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, wymagające natychmiastowych działań. Zarówno firmy produkujące wodę butelkowaną, jak i konsumenci, muszą działać wspólnie, aby ograniczyć obecność mikroplastiku i związków chemicznych w wodzie, chroniąc w ten sposób zdrowie i środowisko. Ostatecznie, edukacja i świadomość konsumentów są kluczowe dla zmiany praktyk konsumenckich i ograniczenia wpływu mikroplastiku na nasze życie i środowisko.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Światowy Dzień Wody a zdroje wody pitnej

Światowy Dzień Wody, obchodzony corocznie 22 marca, przypomina nam o niezwykłym znaczeniu wody dla ludzkości oraz konieczności jej odpowiedniego gospodarowania. To dzień, który skupia uwagę na kwestiach związanych z dostępem do czystej wody pitnej, ochroną zasobów wodnych oraz walką z wyzwaniami związanymi z brakiem dostępu do tego fundamentalnego zasobu.

Woda jest podstawowym składnikiem życia. Bez niej nie byłoby możliwe istnienie żadnej formy życia na Ziemi. Dlatego też dbanie o jej jakość i dostępność staje się kwestią kluczową dla dobrobytu ludzkości. Jednym ze sposobów zarządzania zasobami wodnymi jest promowanie korzystania ze zdrojów wody pitnej oraz dystrybutorów wody sieciowej.

Wykorzystywanie takich rozwiązań to nie tylko korzystny dla zdrowia nawyk, ale także sposób na oszczędność tego cennego zasobu oraz uczenie społeczeństwa proekologicznych zachowań. Woda ta jest zazwyczaj poddawana rygorystycznym procesom filtracji i oczyszczania, co gwarantuje wysoką jakość i eliminuje ryzyko zanieczyszczenia.

Korzystanie z źródeł wody pitnej nie tylko pozwala nam oszczędzać wodę, ale także promuje świadomość ekologiczną. Minimalizuje zużycie plastikowych opakowań, co przekłada się na mniejszą produkcję odpadów i redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W dniu Światowego Dnia Wody warto zastanowić się nad swoimi nawykami związanymi z korzystaniem z tego cennego zasobu. Zachęcamy do wybierania źródeł wody pitnej jako głównego źródła spożycia wody oraz do podejmowania działań mających na celu ochronę i oszczędzanie wody – nie tylko dla naszej współczesności, ale także dla przyszłych pokoleń.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Dlaczego warto wybierać zdroje i dystrybutory wody dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

W dzisiejszym społeczeństwie coraz większą uwagę przykłada się do dostępności i ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Jednym z kluczowych elementów codziennej aktywności jest dostęp do wody, zarówno do picia, jak i do higieny osobistej. Dlatego ważne jest, aby zdroje i dystrybutory wody były dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co może znacząco poprawić ich jakość życia.

Pierwszym istotnym powodem, dla którego warto wybierać specjalnie dostosowane zdroje wody dla osób niepełnosprawnych, jest ich łatwiejszy dostęp. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich czy z innymi ograniczeniami ruchowymi mogą mieć trudności z korzystaniem z tradycyjnych zdrojów czy dystrybutorów wody. Specjalnie zaprojektowane urządzenia mają misy i nalewaki oraz przyciski uruchamiające umieszczone na odpowiedniej wysokości, co ułatwia dostęp osobom siedzącym.

Po drugie, zdroje i dystrybutory wody dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych są często zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Ograniczają one ryzyko upadków czy nieporozumień związanych z obsługą tradycyjnych urządzeń. Odpowiednio umiejscowione przyciski wymagające minimalnego nacisku mogą być łatwiejsze do obsługi dla osób z ograniczoną siłą lub sprawnością ruchową.

Na co warto zwrócić uwagę

Warto również zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników przy wyborze zdrojów i dystrybutorów wody dla osób niepełnosprawnych. Po pierwsze, należy dokładnie zapoznać się z lokalnymi przepisami i standardami dotyczącymi dostępności dla osób niepełnosprawnych, aby wybrać urządzenia spełniające odpowiednie wymagania. Należy również uwzględnić różne rodzaje niepełnosprawności i indywidualne potrzeby użytkowników, aby urządzenia były jak najbardziej uniwersalne.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest jakość i trwałość urządzeń. Zdroje i dystrybutory wody powinny być solidnie wykonane, łatwe w konserwacji oraz odporne na uszkodzenia i działanie warunków atmosferycznych, jeśli są przeznaczone do użytku na zewnątrz. Warto także zwrócić uwagę na łatwość instalacji i konserwacji, aby zapewnić długotrwałą i bezproblemową eksploatację urządzeń.

Podsumowując, wybierając zdroje i dystrybutory wody dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie tylko poprawiamy ich codzienne życie, ale także przyczyniamy się do budowania bardziej dostępnego społeczeństwa. Dlatego warto poświęcić czas na staranne zapoznanie się z różnymi opcjami i wybrać urządzenia, które najlepiej spełniają potrzeby wszystkich użytkowników.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Dyrektywa plastikowa w pełnej sile: realizacja obowiązków Single-Use Plastics od 1 stycznia 2024

Od początku roku 2024 w Unii Europejskiej weszła w życie kontrowersyjna, lecz niezbędna, Dyrektywa Plastikowa. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie szkodliwego wpływu plastiku na środowisko naturalne poprzez eliminację jednorazowych produktów plastikowych (SUP – Single-Use Plastics) oraz wprowadzenie surowych wymagań dotyczących recyklingu i minimalizacji zużycia plastiku.

Dyrektywa Plastikowa została przyjęta przez Parlament Europejski w 2019 roku jako część szerszej strategii UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz walki ze zmianami klimatycznymi. Jej pełne wdrożenie od stycznia 2024 roku stanowi kamień milowy w realizacji tych założeń.

Cel dyrektywy

Głównym celem dyrektywy jest zmniejszenie ilości jednorazowych produktów plastikowych, które coraz częściej zanieczyszczają nasze plaże, oceany i tereny naturalne. Produkty takie jak słomki, sztućce, talerze czy patyczki do uszu stanowią tylko niewielki wycinek ogromnego problemu, którym jest zanieczyszczenie plastikiem. Jednakże, ich powszechne stosowanie i szybki czas rozkładu sprawiają, że są one szczególnie szkodliwe dla środowiska.

W ramach nowych przepisów, producenci i dystrybutorzy zostali zobowiązani do zmniejszenia zużycia jednorazowych plastikowych produktów oraz do zapewnienia ich zastąpienia bardziej przyjaznymi dla środowiska alternatywami. To wymusza na firmach innowacje w dziedzinie opakowań i produktów, promując rozwój alternatywnych rozwiązań, takich jak opakowania biodegradowalne lub wielokrotnego użytku.

Jednak, wprowadzenie Dyrektywy Plastikowej nie ogranicza się jedynie do zakazu jednorazowych produktów. Przepisy obejmują także surowe wymagania dotyczące zbierania, segregowania i recyklingu plastiku. Kraje członkowskie zobowiązane są do opracowania systemów gospodarki odpadami, które będą promować recykling i ograniczenie ilości plastiku trafiającego na wysypiska.

Zmiana produkcji i zmiana nawyków

Wdrożenie tych przepisów nie jest bez wyzwań. Firmy muszą dostosować swoje procesy produkcyjne i zaopatrzeniowe, a konsumenci muszą przyjąć zmiany w swoich nawykach zakupowych. Jednakże, pozytywny wpływ tych działań na nasze środowisko naturalne jest niezaprzeczalny.

Dyrektywa Plastikowa symbolizuje zobowiązanie Unii Europejskiej do walki ze zjawiskiem plastikowego zanieczyszczenia i przyczynia się do globalnej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie tych przepisów stanowi krok w kierunku bardziej odpowiedzialnej konsumpcji i ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Za dużo plastiku na świecie: apel o rezygnację z plastikowych butelek

Plastik – materiał, który wydawał się być rozwiązaniem na wiele wyzwań związanych z przechowywaniem i transportem, stał się teraz jednym z największych problemów środowiskowych, przed którymi stoimy. Na całym świecie ilość plastiku, której używamy i wyrzucamy, osiągnęła alarmujące poziomy, a konsekwencje tego są poważne dla naszej planety i wszystkich form życia na niej.

Plastikowe odpady zalewają nasze morza i oceany, niszcząc ekosystemy morskie i stanowiąc zagrożenie dla życia morskich zwierząt. Ptaki, ryby, a nawet wieloryby padają ofiarą plastikowych odpadków, które my ludzie wyrzucamy do wody. Dodatkowo, plastik rozkłada się bardzo powoli, często potrzebując setek lat, aby całkowicie się zdegradować. To oznacza, że nawet jeśli teraz zmienimy nasze nawyki i zaczniemy ograniczać używanie plastiku, konsekwencje jego nadmiernego stosowania będą odczuwane przez wiele pokoleń.

Plastikowe butelki

Jednym z najbardziej powszechnych zastosowań plastiku jest produkcja butelek na napoje. Miliony plastikowych butelek są produkowane i wyrzucane każdego dnia, tworząc olbrzymie góry odpadów, które zanieczyszczają nasze środowisko. Dlatego też, jednym z najbardziej skutecznych kroków, które możemy podjąć, aby zmniejszyć ilość plastiku na świecie, jest rezygnacja z picia napojów z plastikowych butelek.

Istnieje wiele alternatywnych rozwiązań, które możemy wykorzystać, aby uniknąć plastikowych butelek. Butelki szklane, metalowe lub wielokrotnego użytku są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ mogą być wielokrotnie używane i odzyskiwane. Ponadto, coraz więcej sklepów i restauracji oferuje opcje napełnienia własnej butelki, co nie tylko zmniejsza ilość wyrzucanych odpadów, ale także może być korzystne dla naszego portfela.

Ważne jest, abyśmy wszyscy podjęli działania mające na celu zmniejszenie naszego śladu plastikowego. Ograniczenie używania plastikowych butelek na rzecz bardziej zrównoważonych opcji to krok w dobrą stronę, ale musimy również zastanowić się nad naszymi ogólnymi nawykami konsumenckimi i dążyć do minimalizacji zużycia plastiku we wszystkich dziedzinach życia.

Pamiętajmy, że każda plastikowa butelka, którą używamy, przyczynia się do ogromnego problemu zanieczyszczenia środowiska, który ma coraz większy wpływ na naszą planetę i wszystkie formy życia na niej. Dlatego też, aby chronić naszą planetę dla przyszłych pokoleń, czas rezygnować z plastikowych butelek i szukać bardziej ekologicznych alternatyw.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Jak stacje wody pitnej i dystrybutory wody sieciowej wpływają na pozytywny odbiór budynków?

Stacje wody pitnej i dystrybutory wody kranowej mogą pozytywnie wpływać na odbiór budynków i obiektów na wiele różnych sposobów. W tym artykule przedstawiamy kilka z nich.

Stacje wody pitnej i dystrybutory wody kranowej zapewniają mieszkańcom, pracownikom i odwiedzającym łatwy dostęp do czystej i zdrowej wody. To z kolei tworzy wrażenie dbałości o zdrowie i komfort osób korzystających z tych obiektów.

Zrównoważone praktyki

Poza tym stosowanie dystrybutorów wody kranowej promuje zrównoważone praktyki w zakresie dostarczania wody. To może obejmować wykorzystanie wielokrotnego użytku butelek i pojemników, co zmniejsza produkcję plastikowych odpadów. To z kolei kształtuje pozytywny wizerunek budynków jako miejsc przyjaznych dla środowiska.

Dodatkowo te rozwiązania wspierają prowadzenie zdrowego trybu życia oraz uczą dobrych nawyków żywieniowych. Stacje wody pitnej promują picie wody jako zdrowej alternatywy dla napojów gazowanych i słodzonych napojów. To wpływa na nasze zdrowie i może przyciągać osoby, które cenią zdrowe nawyki.

Element komfortu

Obecność stacji wody pitnej i dystrybutorów wody kranowej może być postrzegana także jako element komfortu i gościnności w budynkach oraz obiektach. Goście i odwiedzający mogą odczuwać się bardziej przyjęci, a pracownicy bardziej doceniani, gdy mają dostęp do świeżej wody. Poza tym w biurach czy szkołach tego typu rozwiązania pozwalają dyrektorom oraz pracodawcom wypełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa – chodzi tutaj o przepisy o konieczności zapewnienie nieograniczonego dostępu do wody dzieciom podczas pobytu w szkole, czy zapewnienie dostępu do wody pitnej pracownikom, w szczególności w upalne dni.

Włączenie stacji wody pitnej i dystrybutorów wody kranowej w projekty budowlane może być częścią większego zaangażowania w zrównoważone praktyki budowlane. To może wpłynąć na zdolność budynku do uzyskania certyfikatów i wyróżnień z zakresu zrównoważonego budownictwa.

Aspekt ekonomiczny

Pojawia się także aspekt ekonomiczny. Korzystanie z wody kranowej dostarczanej przez dystrybutory może pomóc w obniżeniu kosztów związanych z zakupem wody butelkowanej, co może być korzystne zarówno dla budżetu budynku, jak i dla użytkowników. Mając to na uwadze, obiekty nie tylko ekologiczne ale także oszczędne są wybierane częściej przez odbiorców docelowych oraz być wymagane przez inwestorów.

W związku z powyższym, stacje wody pitnej i dystrybutory wody kranowej odgrywają ważną rolę w tworzeniu pozytywnego wizerunku budynków i obiektów, zarówno pod względem komfortu użytkowników, jak i troski o środowisko naturalne. Są one elementem zrównoważonych i przyjaznych dla zdrowia praktyk, które przyczyniają się do pozytywnego odbioru i wartości budynków. Dlatego warto zgłębić się w tym zagadnieniu i poznać praktyczne oraz sprawdzone rozwiązania, dzięki którym Wasz projekt będzie bardziej funkcjonalny, ekologiczny oraz atrakcyjny.

Akademia
marki Zdrojownia

W tej sekcji znajdziesz szereg praktycznych informacji związanych z naszymi rozwiązaniami. W artykułach dzielimy się naszym doświadczeniem, omawiamy etapy realizacji, wskazujemy dobre praktyki. To sprawdzone źródło informacji oraz porad na temat udostępniania wody pitnej w przestrzeni publicznej, przepisów prawnych z tego zakresu, korzyści płynących z instalacji zdrojów wody pitnej oraz aspektów technologicznych w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Wzmacnianie potencjału i atrakcyjności miejsc odpoczynku, sportu i rekreacji dzięki zdrojom

Woda pitna to fundamentalny element życia, a dostęp do niej stanowi kluczowy czynnik zdrowego stylu życia. W kontekście projektów publicznych, zwłaszcza tych związanych z miejscami rekreacyjnymi, sportowymi i odpoczynku, zasoby wody pitnej powinny być traktowane jako nieodłączny element infrastruktury. Takie podejście nie tylko promuje zdrowie publiczne, ale także znacznie zwiększa potencjał i atrakcyjność miejsc, zachęcając do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Zdrowie publiczne i dostęp do wody pitnej

Dostęp do czystej wody pitnej jest kluczowym elementem utrzymania zdrowego stylu życia. Dlatego też, włączenie zdrojów wody pitnej w projektach publicznych staje się ważnym aspektem dbania o zdrowie społeczeństwa.

Miejsca, takie jak parki, place sportowe, czy tereny rekreacyjne, często przyciągają rzesze ludzi, zwłaszcza w okresie letnim. Dostęp do wody pitnej w tych obszarach staje się nie tylko wygodą, ale również niezbędnym elementem dbania o zdrowie publiczne.

Zwiększenie potencjału miejsc publicznych

Wprowadzenie zdrojów wody pitnej do projektów publicznych znacząco zwiększa potencjał tych miejsc. Ludzie z chęcią korzystają z przestrzeni, która oferuje im możliwość nie tylko aktywności fizycznej, ale także utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia. Jest to szczególnie ważne w przypadku obiektów sportowych, gdzie intensywna aktywność fizyczna wymaga regularnego uzupełniania płynów.

Atrakcyjność miejsc publicznych dla społeczności

Projekty publiczne wyposażone w zdroje wody pitnej stają się bardziej atrakcyjne dla społeczności lokalnych i odwiedzających. Łatwy dostęp do wody to nie tylko kwestia zdrowia, ale także element komfortu, który sprawia, że ludzie chętniej spędzają czas na otwartej przestrzeni. To z kolei wpływa na reputację danego miejsca, przyciągając nowych odwiedzających i potencjalnie przyciągając nowe inwestycje.

Dodatkowo, promowanie zdrowego stylu życia poprzez zapewnienie dostępu do wody pitnej może mieć pozytywny wpływ na świadomość społeczną i edukację dotyczącą znaczenia nawodnienia. Miejsca publiczne stają się platformą do edukacji zdrowotnej, inspirując społeczność do podejmowania świadomych wyborów dotyczących swojego zdrowia.

Włączenie zdrojów wody pitnej w projekty publiczne związane z miejscami odpoczynku, sportu i rekreacji to inwestycja w zdrowie społeczeństwa i rozwój lokalnych społeczności. Dostępność wody pitnej nie tylko zwiększa potencjał tych miejsc, ale także czyni je bardziej atrakcyjnymi dla różnych grup społecznych. Projektanci i decydenci publiczni powinni zatem uwzględniać te aspekty podczas planowania i realizacji infrastruktury, aby stworzyć miejsca sprzyjające aktywnemu trybowi życia oraz zacieśnianiu więzi społecznych.