Wytyczne dla szkół w sprawie używania dystrybutorów wody.

AKTUALNE STANOWISKO GIS W SPRAWIE UŻYWANIA POIDEŁEK I DYSTRYBUTORÓW WODY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - MAJ 2022 R.

"...Departament Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego uprzejmie informuje, że przepisy prawa nie wprowadzają zakazu funkcjonowania poidełek w szkołach."...
"...wymagania dla urządzeń dystrybuujących wodę mające na celu przygotowanie ich do ponownego uruchomienia po dłuższej przerwie w użytkowaniu zostały przedstawione w dokumencie „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych”..."

Pełna treść pisma, które otrzymaliśmy z GIS dostępna jest u naszych przedstawicieli. Zachęcamy do zapoznania się z jej założeniami.

NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ W ROKU 2021/2022 - CO ZE ŹRÓDEŁKAMI?

"Jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.

Bezpiecznie formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom wody wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty."


Tak dokładnie brzmi pkt. 35 Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
– tryb pełny stacjonarny.
Jasno wynika z tego zapisu, że w przeciwieństwie do roku 2020 źródełka i dystrybutory wody mogą zostać uruchomione w szkołach, a dzieci mogą z nich korzystać, oczywiście zgodnie z pewnymi nowymi wymogami.CZYSZCZENIE I SANITYZACJA URZĄDZEŃ

Już wcześniejsze zalecenia GIS w sprawie tego typu urządzeń jasno wskazywały konieczność odpowiedniego ich czyszczenia oraz sanityzacji. Z jednej strony czyszczenie powinno być skuteczne i regularne, z drugiej strony wykonane przy użyciu środków, które nie wpłyną na jakość pobieranej wody oraz nie zniszczą urządzenia. Co roku naszym odbiorcom wysyłamy przypomnienie o konieczności dokonania przeglądu i czyszczenia urządzeń po dłuższym przestoju, jak to miało miejsce w ostatnim roku, a także przeprowadzania dezynfekcji i sanityzacji urządzeń. W przypadku tego drugiego zalecamy korzystanie z usług fachowców takich, jak nasi serwisanci, którzy nie tylko wiedzą, jak prawidłowo dokonać sanityzacji, ale także posiadają niezbędny do tego sprzęt oraz środki.

Więcej na temat sanityzacji i czyszczenia znajdziecie TUTAJ.

URZĄDZENIA BEZDOTYKOWE

Jednym z rządowych zaleceń, jest korzystanie z urządzeń bezdotykowych, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów przy użyciu rąk. Jeszcze przed pandemią w naszej ofercie znajdowały się dystrybutory i urządzenia bezdotykowe. Bardziej dla wygody użytkowania niż dla bezpieczeństwa. Ale rok 2020 wszystko zmienił i asortyment rozwiązań bezdotykowych stał się prawdziwym hitem więc został poszerzony. Znajdziecie go klikając TUTAJ.

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby poznać szczegóły na temat naszej oferty, dowiedzieć się więcej na temat wymogów prawnych oraz ciekawostek na temat wody oraz urządzeń do ich dystrybucji.