Urządzenia z filtrami


Szanowni Państwo,

 
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się choroby Covid-19 w kraju i zagranicą oraz obostrzeniami, jak zamykanie lokali gastronomicznych, hoteli, miejsc zbiorowego żywienia, szkół, uczelni czy instytucji publicznych, wielu naszych klientów jest zmuszonych do przestoju w używaniu naszych produktów. Dlatego w trosce o prawidłowe zabezpieczenie urządzeń wyposażonych w filtr oraz utrzymanie najwyższych standardów filtrowanej wody, przypominamy o potrzebie przepłukania wkładów filtracyjnych po dłuższym przestoju. Poniżej znajdziecie Państwo tabelę informującą od producenta o ilości wody jaką należy przepłukać filtr po upływie wskazanego czasu. Rekomendujemy, jeśli jest to możliwe, wykonywać tę czynność raz w tygodniu. Przepłukiwanie filtrów wykonujemy za pomocą zaworu odpowietrzającego, który znajduje się na głowicy we wszystkich modelach filtrów. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
 
Rozmiar Filtra Ilość wody do przepłukaniu po 2-3 dniach przestoju Ilość wody do przepłukaniu po 1 tygodniu  przestoju Ilość wody do przepłukaniu po 4 tygodniach przestoju
       
Purity C/ C Finest  150 3 litry 7,5 litrów 30 litrów
Purity C/ C Finest 300 6 litrów 15 litrów 60 litrów
Purity C/ C Finest/C Steam 500 10 litrów 25 litrów 100 litrów
Purity C/ C Finest/ C Steam 110 18 litrów 45 litrów 180 litrów
 
URZĄDZENIA GAZUJĄCO-CHŁODZĄCE
Brak korzystania z dystrybutorów wody przez czas zamknięcia obiektów, w których są zainstalowane, może powodować występowanie problemów z jakością podawanej wody. Jeżeli jednak urządzenia te są pozostawione w stanie włączonym do zasilania, istnieje możliwość przywrócenia ich do użytkowania stosując krótką procedurę. WAŻNE: w przypadku wyłączenia urządzenia i wypuszczenia z niego wody bez przeprowadzenia odkażania należy przed przywróceniem urządzenia do użytku wykonać jego sanityzację. Jednocześnie zapewniamy, że pozostawienie chłodziarek wody nieużywanych przez pewien okres czasu może powodować jedynie pogorszenie jakości wody, ale nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa jakości wody.

Zalecamy, by w celu utrzymywania dobrej jakości wody co najmniej raz na tydzień wykonać spust wody z wszystkich kraników wody (maks. 5 litrów, zależnie od modelu). Wykonać odkażanie kraników oraz obszaru pobierania wody stosując do tego spryskiwacz lub ściereczki zawierające substancje bezpieczne dla żywności. W przypadku dystrybutorów podgrzewających wodę należy włączyć zasilanie dystrybutora i poczekać, aż woda osiągnie nastawioną temperaturę, po czym wykonać spust całości wody ze zbiornika i ponownie napełnić zbiornik.
 .