Jesteśmy dla wszystkich!

Topserw właściciel marki Zdrojownia od lat wprowadza na polski rynek najlepsze i sprawdzone urządzenia do dystrybucji wody kranowej, które mają na celu umożliwienie dostępu do wody pitnej wszystkich spragnionym. Nasze rozwiązania zmieniają oblicza polskich szkół, urzędów, biur, zakładów pracy oraz  miejsc użyteczności publicznej: parków, placów zabaw, skwerów itp. Prowadzimy szeroko zakrojone działania na rzecz edukacji na temat zalet picia czystej wody, zamiany wody butelkowanej na wodę z sieci wodociągowej, co z efekcie końcowym ma ogromy wpływ na nasze środowisko naturalne.

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Prócz działań prozdrowotnych i proekologicznych, staramy się, aby urządzenia w naszej ofercie były wysokiej jakości, zapewniały maksimum funkcjonalności oraz umożliwiały korzystanie z nich wszystkim: dorosłym, dzieciom, a także zapewniały wygodne i łatwe użytkowanie przez osoby niepełnosprawne. Od zawsze staraliśmy się, aby nasze rozwiązania były dostosowane do potrzeb o różnym stopniu niepełnosprawności, pomimo braku konkretnych polskich przepisów prawnych w tym zakresie. Naszym odbiorcom zwracamy uwagę, jak istotną kwestią jest fakt, aby instalowane przez nich urządzenia były jak najlepiej przygotowane do obsługi przez wszystkich użytkowników. Z tego też względu w roku 2015 rozpoczęliśmy działania konieczne do uzyskania certyfikatu Integracji – organizacji atestującej produkty pod kątem wygody i możliwości użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Działania te obejmują wybór urządzeń, z których swobodnie mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, ich obsługa jest intuicyjna, a urządzenia są tak skonstruowane, aby ich użytkowanie zapewniało najwyższy poziom bezpieczeństwa.
 
SPECJALNE OZNAKOWANIE I KOLORYSTYKA DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH ORAZ NIEWIDOMYCH
Dla osób niewidomych oraz słabowidzących wprowadzamy specjalne oznaczenia (tabliczki w języku Braille’a) oraz odpowiednią kolorystykę. Zwracamy uwagę projektantom i architektom, aby w proponowanych przez nich rozwiązaniach brali pod uwagę nie tylko aspekt estetyczny, ale także funkcjonalny urządzeń. Instruujemy na jakiej wysokości powinny być one montowane tak, aby zapewniały łatwy dostęp także dla osób niepełnosprawnych. Nasze plany na przyszłość zakładają kolejne działania na rzecz dostosowywania obiektów oraz miejsc publicznych także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będziemy szerzyć zdobytą już przez nas wiedzę wśród naszych dotychczasowych oraz potencjalnych klientów oraz wprowadzać coraz to nowsze udogodnienia, dzięki którym korzystanie z miejsc ogólnodostępnych będzie przyjemne i bezproblemowe dla wszystkich.


PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS
Na początku roku 2019 przystapiliśmy do ogólnopolskiego programu Dostępność Plus. Jego głównym założeniem jest wprowadzanie do użytku takich produktów, usług oraz rozwiązań, z którym będzie mogła korzystać jak największa liczba osób. Jago sygnariusze programu w swoich działaniach będziemy kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. Zachęcamy miasta, instytucje, firmy projektowe, szkoły, zarządców biur i nieruchomości do kontaktu z nami i poznania możliwości dostosowywania Państwa obiektów oraz przestrzeni publicznej pod względem nieograniczonego dostępu do wody pitnej dla wszystkich obywateli bez względu na wiek, wzrost, czy inne warunki fizyczne.